Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 52 (2019) / Брой 4

Брой 4

 

 • Саниране на панелните комплекси в Берлин в търсене на нова идентичност

Б. Генова

(пълен текст PDF)

 

 • Предизвикателства пред съвременната архитектурна практика

О. Давчев

(пълен текст PDF)

 

 • Комплексният подход в проектирането на съвременния паметник

П. Савов

(пълен текст PDF)

 

 • Военните паметници от периода между XX и XXI век

П. Савов

(пълен текст PDF)

 

 • Композиция и проектантски техники в модерната архитектура

Й. Ликов

(пълен текст PDF)

 

 • Къщите на Мис ван дер Рое

Й. Ликов

(пълен текст PDF)

 

 • Морфология на паметника според архитекта

Пл. Нанов

(пълен текст PDF)

 

 • Архитектура на сградите за граждански и религиозни ритуали

В. Бакърджиев

(пълен текст PDF)

 

 • Борис Колев – основателят на дисциплината Рисуване в архитектурния факултет на УАСГ

Й. Леков

(пълен текст PDF)

 

 • Подходи в преподаването на дисциплината Рисуване в архитектурния факултет на ВИАС (1977 – 1992)

Й. Леков

(пълен текст PDF)

 

 • Оразмеряване на стоманобетонни симетрични двойно Т-образни сечения със симетрична армировка, подложени на огъващ момент и осова опънна сила

В. Янчев

(пълен текст PDF)

 

 • Тенденции и модерни методи за ефективно управление на проекти в строителството

A. Спасова, Р. Петрова, Ф. Рангелова

(пълен текст PDF)

 

 • Международни типови договори за строителство и приложението им в България

A. Спасова, Ж. Манчева, Р. Петрова

(пълен текст PDF)

 

 • Числено изследване на характерна за региона на Котел талпено-стълбова стена с отчитане на коравината на дърводелските сглобки

В. Танев, П. Груева

(пълен текст PDF)

 

 • Публично-частната собственост като алтернативна форма на дружествата, опериращи в транспортното строителство

Ст. Шаламанов

(пълен текст PDF)

 

 • Микроскопичен модел на трансформацията на магнитна енергия в топлина при лечение на тумори с помощта на магнитни наночастици посредством магнитна хипертермия. Теоретичен модел и пресмятания (част I)

A. Апостолов, И. Апостолова, Ю. Веселинова

(пълен текст PDF)

 

 • Микроскопичен модел на трансформацията на магнитна енергия в топлина при лечение на тумори с помощта на магнитни наночастици посредством магнитна хипертермия. Числени пресмятания и дискусия (част II)

A. Апостолов, И. Апостолова, Ю. Веселинова

(пълен текст PDF)