Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 53 (2020) / Брой 2

Брой 2

 

 • Публикационна дейност на УАСГ през 2019 г.

Т. Венелинов, В. Вълова, В. Милева

(пълен текст PDF

 

 • Концептуализъм и архитектурно творчество

В. Бакърджиев

(пълен текст PDF

 

 • От теорията за формата – в практиката

П. Савов

(пълен текст PDF

 

 • Публичният аспект на къщата I (За природата на публичното в архитектурата)

Бл. Вълков

(пълен текст PDF

 

 • Публичният аспект на къщата II (Къщата като социално място)

Бл. Вълков

(пълен текст PDF

 

 • Нова архитектура на банковите клонове

С. Кисляков, Бл. Вълков

(пълен текст PDF

  

 • Потенциал на съществуващия сграден фонд за създаване на адаптирана жилищна среда за възрастни

Г. Георгиев

(пълен текст PDF

 

 • За взаимовръзката между архитектурния стил и зрителното възприятие: ай тракинг експеримент в две университетски сгради

П. Кьосева, М. Металкова-Маркова, Вл. Раденков

(пълен текст PDF

 

 • Квартал „София-запад“ – проект, постигащ енергийна ефективност в градоустройствен аспект

В. Манева, В. Иванов

(пълен текст PDF

 

 • Анкериране на стоманени вертикални цилиндрични резервоари. Възможности за повишаване на носещата способност

Л. Здравков

(пълен текст PDF

 

 • Разрушение от изскубване на съединения между студеноформувана греда и ограждаща ламарина, подложени на смучене от вятър – анализ на съществуващи експериментални резултати

Ч. Пенелов

(пълен текст PDF

 

 • Определяне на граничните ротации на сеизмичен линк – елемент на EBF система с отчитане на нискоцикличната умора при различни сеизмични въздействия

Ч. Пенелов

(пълен текст PDF

 

 • Опасни строителни отпадъци – видове и източници

Р. Захариева, Я. Кънчева

(пълен текст PDF

 

 • Селективното разрушаване на жилищни сгради в контекста на ефективното управление на строителните отпадъци – Част 1. Основни положения

Р. Захариева, Б. Петров

(пълен текст PDF

 

 • Селективното разрушаване на жилищни сгради в контекста на ефективното управление на строителните отпадъци – Част 2. Технологии

Б. Петров, Р. Захариева

(пълен текст PDF

 

 • Проектиране на състава на бетона – критичен анализ на метода на плътните обеми, като част от учебната програма

И. Ростовски

(пълен текст PDF

 

 • Видимостта като критерий за избор на действителна скорост на движение при автомагистрали

Д. Мартинов

(пълен текст PDF

 

 • Видимостта като критерий за избор на радиус на хоризонтална крива при автомагистрали и скоростни пътища

Д. Мартинов

(пълен текст PDF

 

 • Критични участъци от железопътната инфраструктура при спиране за поддържане на определена максимална скорост

К. Куцарова-Димитрова

(пълен текст PDF

 

 • Използване на дъждовни води за промиване на тоалетни чинии и писоари на територията на град София

Е. Цанов

(пълен текст PDF

 

 • Анулиране

(пълен текст PDF)