Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 53 (2020) / Брой 3

Брой 3

 

 • Ревитализация на възрожденска мелница в с. Кърпачево като пример за устойчиво развитие, базирано на традиционна архитектура

M. Meталкова-Маркова, М. Трайкова

(пълен текст PDF)

 

 • Възраждане на местни архитектурно-строителни технологии от района на „Централен Балкан“ и приложението им в съвременните условия

Цв. Даскалова

(пълен текст PDF)

 

 • Потенциал за ревитализация на индустриални сгрaди в малки населени места в България

И. Христов, П. Савчева

(пълен текст PDF)

 

 • Акустична адаптация на зали за изкуство и реторика в исторически сгради

З. Маджарова, А. Киречев

(пълен текст PDF)

 

 • Теренни проучвания на мегалитните културни ценности на територията на
  Странджа – 2019 г.

М. Лозанова, Й. Кандулкова

(пълен текст PDF)

 

 • Виртуален музей за съвременна българска архитектура

Б. Кадинов, Й. Манолов

(пълен текст PDF)

 

 • Възможности за приложение на супер високо-якостни бетони (СВЯБ) за усилване на стоманобетонни греди – резултати от експериментално изследване

М. Трайкова, Е. Абдулахад

(пълен текст PDF)

 

 • Изпитвания на вибрационна платформа за изследване на изменението на коравината и собствената честота на обрамчени зидани стени преди и след усилването им

Е. Махмуд, Е. Абдулахад

(пълен текст PDF)

 

 • Повишаване на производителността на труда на строителните работници в резултат от тяхната мотивация

Й. Ценкова, Х. Христов

(пълен текст PDF)

 

 • Прототип на електронна система за управление на строителните отпадъци

Р. Кушева

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на пропускливостта на различни типове мрежи за фасаднo скеле при ветрови въздействия

Л. Хрисчев, Д. Марков, В. Тепелиев, Д. Динев

(пълен текст PDF)

 

 • Динамичен анализ на хвостохранилище

Н. Керенчев, Л. Михова

(пълен текст PDF)

 

 • Подобряване на сеизмичното реагиране на системата „земна основа – фундаменти – връхна конструкция“ чрез оформяне на цилиндрични каменовидни тела и завишаване на стойностите на механичните почвени параметри посредством инжектиране на циментов разтвор под високо налягане („джет граутинг“)

Н. Милев, Н. Керенчев, Б. Петров, Е. Карадолами

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на проблема със снегонавяването по автомобилните пътища в България. Оценка на ефективността на инсталация от PV-панели при вариантни решения на защитни непреместваеми съоръжения

С. Иванова, Д. Митева

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на проблема със снегонавяването по автомобилните пътища в България. Оценка на ефективността срещу снегонавяване на вариантни решения на защитни конструкции от съоръжения с инсталация от PV-панели

Е. Иванова, Д. Марков, С. Мижорски

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на факторите, обуславящи безопасността на движение на влаковете при спирачен режим

С. Тодоров, К. Куцарова-Димитрова, М. Илиев

(пълен текст PDF)

 

 • Резултати от еспериментално изследване на поведението на еластомерни лагери тип „В“

И. Бръмбаров, П. Христов, П. Николов

(пълен текст PDF)

 

 • Ефективна съдействаща широчина на натисковата зона в плочогредови сечения, подложени на огъване – развитие на темата до средата на 20-ти век

П. Василев

(пълен текст PDF)

 

 • Относно приложимостта на закрити реактори със суспендирана биомаса от микроалги за пречистване на отпадъчни води

Д. Вълчев

(пълен текст PDF)

 

 • Вариране на водозадържащата способност на излужен чернозем при поливане чрез дъждуване

Й. Герински, В. Курдов

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ на многослойни функционално-градиентни греди с надлъжни пукнатини

В. Ризов

(пълен текст PDF)

 

 • Модел за изследване на поведението на пилоти при циклични въздействия – етап 2

М. Тодоров

(пълен текст PDF)

 

 • Сравнение на асфалтови смеси в България и чужбина

В. Филипова, Б. Йоцов

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на стоманена ортотропна пътна плоча от пътен мост в Р България 

Л. Георгиев, Ст. Иванов

(пълен текст PDF)