Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 54 (2021) / Брой 2

Брой 2

  

 
 • Публикационна дейност на УАСГ през 2020 г.

Т. Венелинов, В. Вълова, В. Милева

(пълен текст PDF)

 

 • ГНСС измервания за нуждите на прецизни височинни определения в Р България

Ю. Цановски

(пълен текст PDF)

 

 • Трансформация между геопотенциални коти и нормални височини при прецизни височинни определения

T. Ламбева

(пълен текст PDF)

 

 • Определяне на геопотенциални разлики и нормални превишения посредством оптични часовници

T. Ламбева

(пълен текст PDF)

 

 • Някои законови и практически аспекти при реализиране на височинната основа на Р България

Е. Пенева

(пълен текст PDF)

 

 • Относно стандарти и спецификации за Държавната нивелачна мрежа

И. Кунчев

(пълен текст PDF)

 

 • Киноцентърът като феномен – кратка история и развитие

Г. Трифонов

(пълен текст PDF)

 

 • Технология на филмопроизводство и функционална композиция на киноцентър

Г. Трифонов

(пълен текст PDF)

 

 • Съвременни политики за паркиране в големите градове

П. Сотирова

(пълен текст PDF)

 

 • Някои аспекти на архитектурната композиция при покрития, реализирани с механично напрегната текстилна мембрана

Д. Косева-Ковачева

(пълен текст PDF)

 

 • Съвременни аспекти на сградите и формациите със смесени функции

Е. Димова-Александрова

(пълен текст PDF)

 

 • Хибридни форми на колективно обитаване. Многоетажни жилищни клъстери

М. Нанова

(пълен текст PDF)

 

 • Възникване на строителните правила в Третата българска държава

Г. Ценов

(пълен текст PDF)

 

 • Първият строителен закон в Третата българска държава

Г. Ценов

(пълен текст PDF)

 

 • Избор на параметри за хоризонтални трасировъчни елементи при автомобилните пътища – насоки за развитие

В. Николов

(пълен текст PDF)

 

 • Определяне на редукционния коефициент за сеизмичните сили на двуетажни EBF конструкции с отчитане нискоцикличната умора на свързващия елемент

Ч. Пенелов

(пълен текст PDF)

 

 • Въздействие на климатичните промени в България върху защитата на речните брегове от ерозия и наводнение

М. Маврова-Гиргинова, Д. Пенчева, Д. Йолова

(пълен текст PDF)