Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 53 (2020) / Брой 4

Брой 4

 

 • Аналитичен модел за изследване на сградите от 60-те години

И. Василев

(пълен текст PDF)

  

 • Архитектурен образ на малките общественообслужващи обекти през 60-те години

И. Василев

(пълен текст PDF)

  

 • Архитектура и аутизъм – пресечни точки

Д. Динчева-Мерджанова

(пълен текст PDF)

  

 • Сензорно съобразен подход за проектиране на пространства за аутисти

Д. Динчева-Мерджанова

(пълен текст PDF)

  

 • Миграционни процеси, структуро-определящи селищната мрежа в България

М. Симеонова, Я. Кьосев, Н. Найденов

(пълен текст PDF)

  

 • Усъвършенстване на управлението на инвестиционни строителни проекти по ФИДИК

A. Вълкова

(пълен текст PDF)

  

 • Изграждане на модулни сгради с технология на 3D печата

А. Мазников, Р. Захариева, В. Кърджиев, М. Гюнелиев

(пълен текст PDF)

  

 • Приложение на общия метод на EN 1993-1-1 за определяне на граничния товар при обща загуба на устойчивост на портални рамки – анализ на съществуващи експериментални резултати

Ч. Пенелов

(пълен текст PDF)

  

 • Стоманен жп мост до спирка „Владо Тричков“. Състояние и подготовка за измерване

Л. Здравков, В. Танев, М. Лепоев, Л. Георгиев

(пълен текст PDF)

  

 • Ефективна съдействаща широчина на натисковата зона в плочогредови сечения, подложени на огъване – развитие на темата от средата на 20-ти век до наши дни

П. Василев

(пълен текст PDF)

  

 • Тенденции при хоризонталните трасировъчни елементи на връзките на пътните и уличните възли на различно ниво

Д. Мартинов

(пълен текст PDF)

  

 • Тенденции при вертикалните трасировъчни елементи на връзките на пътните и уличните възли на различно ниво

Д. Мартинов

(пълен текст PDF)

  

 • Тенденции при типовите пътни платна на връзките на пътните и уличните възли на различно ниво

Д. Мартинов

(пълен текст PDF)

  

 • Тенденции при изходите и входовете на връзките на пътните и уличните възли на различно ниво

Д. Мартинов

(пълен текст PDF)

  

 • Хидроложки процеси на река Дунав

Б. Гладкова

(пълен текст PDF)

  

 • Анализ на многослойни функционално-градиентни греди с надлъжни пукнатини

В. Ризов

(пълен текст PDF)

  

 • Относно приложимостта на закрити реактори със суспендирана биомаса от микроалги за пречистване на отпадъчни води

Д. Вълчев

(пълен текст PDF)

   

 • Определяне на мащабен коефициент чрез пространствено анализиране за Българската геодезическа система 2005 за трасировъчни дейности

Ив. Петров

(пълен текст PDF)

 

 • Технология, толеранси и необходими документи в процеса на строителство

П. Борисова

(пълен текст PDF)

 

 • Енергетичната обезпеченост на земеделските стопанства – предпоставка за извършване на комасационни дейности

М. Мотева, Г. Костадинов

(пълен текст PDF)

 

 • Регистър на географските наименования по директивата INSPIRE

Хр. Дечев, Ян. Янкова, П. Георгиева

(пълен текст PDF)

 

 • Кинематични аспекти при реализация на ETRS89, епоха 2005 за територията на Република България

Ю. Цановски, Ц. Данчев

(пълен текст PDF)