Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 54 (2021) / Брой 3

Брой 3

Приветствие 

 

 

 • Натоварване от вятър по покриви на кръгла основа

Л. Здравков

(пълен текст PDF)

 

 • Пешеходен надлез над бул. „Никола Мушанов“. Състояние на носещата конструкция

Н. Рангелов, Л. Здравков

(пълен текст PDF)

 

 • Определяне на ветровото въздействие върху покриви на стадиони – кратък литературен обзор

Ст. Райков, Цв. Георгиев, Д. Динев

(пълен текст PDF)

 

 • Сравнение на ветровото въздействие върху покриви на стадиони, определено съгласно различни стандарти за проектиране

Цв. Георгиев, Ст. Райков, Д. Динев

(пълен текст PDF)

 

 • Определяне на аеродинамични коефициенти за налягане от ветрово въздействие върху покрив на стадион чрез компютърни модели и CFD

Д. Динев, Ст. Райков, Цв. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Наредба за изпълнение на стоманени конструкции. Същност, необходимост и цели

Цв. Георгиев, Ст. Райков, В. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Приложение на нелинеен анализ GMNIA за изследване на една нестандартна стоманена конструкция

Н. Рангелов, Д. Динев, Г. Радославов

(пълен текст PDF)

 

 • Конструктивно състояние на моста „Въртопо“ – анализ и препоръки

Н. Рангелов

(пълен текст PDF)

 

 • Поведение при ветрово въздействие върху високи комини със стоманена носеща конструкция. Част 1: Проблемът

Ст. Райков, Н. Рангелов, Д. Динев

(пълен текст PDF)

 

 • Поведение при ветрово въздействие върху високи комини със стоманена носеща конструкция. Част 2: Решението

Ст. Райков, Н. Рангелов, Д. Динев

(пълен текст PDF)

 

 • Ниско- и екстремно нискоциклична умора на стоманени елементи

Н. Арнаудов

(пълен текст PDF)

 

 • Двуетажни вертикални връзки с кръстосани диагонали, пресичащи се в етажна греда. Особености при проектиране за сеизмични въздействия

Л. Райчева, Цв. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване чрез итерационна процедура на огнеустойчивостта на правоъгълни комбинирани колони с изцяло вбетониран стоманен Н-профил, подложени на четиристранно пожарно въздействие и натиск с двойно огъване

Б. Захариева-Георгиева, Хр. Нешев

(пълен текст PDF)

 

 • Определяне на границата на огнеустойчивост на комбинирани стомано-стоманобетонни колони с изцяло вбетониран стоманен Н-профил, подложени на равнинен нецентричен натиск и четиристранно пожарно въздействие, по метод, основаващ се на оценка на кривината

Хр. Нешев

(пълен текст PDF)

 

 • Проектиране на покривни и стенни панели чрез „товарни” таблици

Т. Георгиев, Пл. Балева

(пълен текст PDF)