Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Материали

Материали

Публикации
Книги

Приложна геомеханика (Applied geomechanics)
Проф. д-р инж. Трифон Германов (Prof. d-r eng. T.Germanov)

Хабилитационен труд (Habilitation work)
проф. д-p инж. Трифон Германов (Prof. d-r eng. T. Germanov)

Земна механика
д-р инж. ВЛАДИМИР КОСТОВ, д-р инж. Мирослав Тодоров


Класическа геотехника I
Г. Илов & А. Тоцев

Класическа геотехника II
Г. Илов & А. ТоцевGrundbau-Uebungen
А. Тоцев


Ръководство по геотехника, разработено съгласно изискванията на Еврокод 7 - Геотехническо проектиране. София, КИИП, 2012 г., 456 с.
Г. Илов (ред.), Т. Германов, Ж. Желев, Б. Киров, Д. Денев, Л. Михова, Р. Върбанов, А. Тоцев, М. Тодоров, Ив. Иванов


КонспектиУчебни материали

Rocks and Minerals
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Geological Age of Rocks
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Physico-geological Processes
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Ground Water
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Tectonics and Tectonic Structures
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Earthquakes and Seismology
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Soil Properties
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Правила за заверка


ДругиИнформация


Конкурс за професор - Научен съвет
Проф. д-р инж. Трифон Германов

Конкурс за професор - внедряване
Проф. д-р инж. Трифон Германов


Доклад - Форум висше образование - Кюстендил
Организиран от ЦКР Кюстендил. Важна равносметка: 20 университета, 300 ученика (кандидат студенти); разход време на отговорните представители (УАСГ) 19 часа, осчетоводени разходи - (минус) 4.92 лв) Извод: някои от нас работят за чест и слава.

Доклад - Форум висше образование - Кюстендил
Организиран от ЦКР Кюстендил. Важна равносметка: 20 университета, 300 ученика (кандидат студенти); разход време на отговорните представители (УАСГ) 19 часа, осчетоводени разходи - (минус) 4.92 лв) Извод: някои от нас работят за чест и слава.