Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Geotechnics / Materials

Materials

Publications
Books

Приложна геомеханика (Applied geomechanics)
Проф. д-р инж. Трифон Германов (Prof. d-r eng. T.Germanov)


Земна механика
д-р инж. ВЛАДИМИР КОСТОВ, д-р инж. Мирослав Тодоров


Класическа геотехника I
Г. Илов & А. Тоцев

Класическа геотехника II
Г. Илов & А. Тоцев


Laboruebungen 2
A. Totsev

Grundbau-Uebungen
А. Тоцев


Ръководство по геотехника, разръботено съгласно изискванията на Еврокод 7 - Геотехническо проектиране. София, КИИП, 2012 г., 456 с.
Г. Илов (ред.), Т. Германов, Ж. Желев, Б. Киров, Д. Денев, Л. Михова, Р. Върбанов, А. Тоцев, М. Тодоров, Ив. Иванов


ConspectsStudy materials

Rocks and Minerals
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Geological Age of Rocks
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Physico-geological Processes
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Ground Water
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Tektonics
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Earthquakes. Seismicity
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Soil Properties
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Examination rules


OthersInformation


Конкурс за професор - Научен съвет
Проф. д-р инж. Трифон Германов

Конкурс за професор - внедряване
Проф. д-р инж. Трифон Германов

Доклад - Форум висше образование - Кюстендил
Организиран от ЦКР Кюстендил. Важна равносметка: 20 университета, 300 ученика (кандидат студенти); разход време на отговорните представители (УАСГ) 19 часа, осчетоводени разходи - (минус) 4.92 лв) Извод: някои от нас работят за чест и слава.

Доклад - Форум висше образование - Кюстендил
Организиран от ЦКР Кюстендил. Важна равносметка: 20 университета, 300 ученика (кандидат студенти); разход време на отговорните представители (УАСГ) 19 часа, осчетоводени разходи - (минус) 4.92 лв) Извод: някои от нас работят за чест и слава.