Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Проект по специални стоманени конструкции

Проект по специални стоманени конструкции

Курсовият проект е свързан с проектиране на стоманена конструкция от някой от класовете, разглеждани в лекционния курс. Студентите разработват чертежи с монтажни схеми, характерни детайли и конструктивни елементи. Изчислителната част на проекта включва статическо и динамическо изследване на конструкцията с използване на опростени и сложни (пространствени) модели и оразмеряване на най-важните елементи, възли и съединения. Студентите придобиват допълнителни знания и практически умения за проектиране на стоманени конструкции с повишена степен на сложност, с използване на модерни методи и софтуер.

Публикации

Учебни материали
Монтажни детайли
инж. Ангел Ашиков