Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 52 (2019) / Брой 3

Брой 3

 

 • Лабораторно изпитване на фрагмент от стоманена ортотропна плоча

Л. Георгиев, Ст. Иванов, В. Танев

(пълен текст PDF)

 

 • Върху изследването на надлъжни пукнатини в греди с двумерен функционален градиент

В. Ризов

(пълен текст PDF)

 

 • Възможности и нормативни ограничения за комасационни дейности в България

М. Мотева, С. Сюлейман, В. Кръстева

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на проблема със снегонавяването по автомобилните пътища в България. Оценка на ефективността на вариантни решения на защитни конструкции с инсталация от PV-панели

Е. Иванова, И. Сулай, В. Кацарова, Д. Митева, И. Стайков, С. Иванова, С. Господинов, Д. Бояджиева, С. Бояджиев

(пълен текст PDF)

 

 • Насоки към съдържанието на наредба за проектиране на мостове в България

П. Николов

(пълен текст PDF)

 

 • Тензометрични измервания на деформации в геомрежи за пътни настилки

И. Стайков, Н. Керенчев

(пълен текст PDF)

 

 • Разработване на опитна постановка за измерване на деформациите в настилки, армирани с геомрежи

И. Стайков, Н. Керенчев, Л. Михова

(пълен текст PDF)

 

 • Величината джърк върху комбинираната графика на спектър на реагиране

А. Таушанов

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на физико-механичните характеристики на стабилизираните с модифицирани хидравлични свързващи вещества материали

В. Николов, А. Михов

(пълен текст PDF)

 

 • Към информационен модел за пространствено планиране и интегрирана устройствена защита на територията на Република България

A. Буров, И. Мутафчийска

(пълен текст PDF)

 

 • Пространствени данни за устройствено планиране и кадастър

Х. Дечев, Я. Янкова

(пълен текст PDF)

 

 • Сравнение на две култури микроводорасли за допречистване на отпадъчни води в лабораторен цикличен реакто

Д. Вълчев, И. Рибарова, М. Стойнева, Б. Узунов

(пълен текст PDF)

 

 • Структура и съдържание на цифровия модел на територията в средата на Autodesk Civil 3D

Д. Тонков, Н. Николова

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на стоманени вертикални резервоари чрез ANSYS Workbench и ANSYS Mechanical APDL

М. Пантушева, Л. Здравков

(пълен текст PDF)

 

 • Оразмеряване на асфалтови настилки в България – методи и проблем

В. Филипова, Б. Йоцов, Д. Осиченко

(пълен текст PDF)

 

 • Мегалитни културни ценности на територията на Странджа

М. Лозанова, Й. Кандулкова

(пълен текст PDF)

 

 • Изпълнение на образците и подготвителни дейности преди динамични изпитвания

Е. Абдулахад, Е. Махмуд

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на поведението на стоманобетонни плочи, усилени с външно напрегната армировка

Г. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на интермодалните транспортни възли върху формирането и функционирането на градското публично пространство в София

Е. Димитрова, В. Маджирски

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на пропускливостта на различни типове мрежи за фасадно скеле при ветрови въздействия – опитна постановка и първоначални резултати

Л. Хрисчев, Д. Марков, В. Тепелиев, Д. Динев

(пълен текст PDF)

 

 • Вариране на водозадържащата способност на алувиално-ливадна почва при поливане чрез дъждуване

A. Даскалова, В. Курдов, М. Керчева

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на поведението на еластомерни лагери тип „В“

И. Бръмбаров, П. Николов

(пълен текст PDF)

 

 • Oценка на звукоизолационни качества на материали с доказани топлоизолационни, слънцеотражателни и други свойства

С. Джамбова, Н. Иванова, Р. Джамбов

(пълен текст PDF)

 

 • Необходимост от съставяне на трудови норми при изграждането на системи за капково напояване

Р. Петрова, Г. Зубев

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на двусрезно лепено съединение дърво-дърво, натоварено на натиск

Т. Георгиев, В. Танев

(пълен текст PDF)