Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 55 (2022) / Брой 2

Брой 2

   

 
 • Публикационна дейност на УАСГ през 2021 г. 

Т. Венелинов, В. Вълова, В. Милева

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на покривната конструкция върху усилията в горния опорен пръстен при натоварване от вятър 

Л. Здравков

(пълен текст PDF)

 

 • Определяне на линейна топлопроводимост на топлинни мостове в сеизмични райони чрез изкуствена невронна мрежа 

Ст. Иванова

(пълен текст PDF)

 

 • Опит за обясняване на натрупването на абсолютните разлики |D| между вековните нивелачни репери I и II степен в третата първокласна нивелация на България чрез някои регресионни модели 

В. Цветков

(пълен текст PDF)

 

 • Допустими разлики в нивелачните секции, основани на реални данни 

В. Цветков

(пълен текст PDF)

 

 • Хомогенност на третата прецизна нивелация на България 

В. Цветков

(пълен текст PDF)

 

 • Съвременни методи и уреди за контрол на качествата на пътните маркировки в някои водещи европейски страни

Р. Рашева

(пълен текст PDF)

 

 • Проектни елементи като фактори за безопасността на движението по пътните и уличните възли 

В. Николов

(пълен текст PDF)

 

 • Железният път – диагностика, последващи действия, постигнати резултати и комфорт на пътуването 

М. Божинов

(пълен текст PDF)

 

 • Архитектурно отражение на технически инсталации за асансьори в промишлени сгради 

А. Мазников

(пълен текст PDF)

 

 • Един пример за решаване на противоречията в съвременната архитектурна морфология 

Бл. Вълков

(пълен текст PDF)

 

 • Сградите – „патици“ и декорираните „бараки“ в два примера от съвременната българска архитектура

Ц. Цинзев

(пълен текст PDF)