Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 50 (2017) / Брой 2

Брой 2

  

 

 

АРХИТЕКТУРА  И  УРБАНИЗЪМ

 • Насоки за подобряване на художествените аспекти на обучителния процес по
  специалността „Архитектура“

П. Савов

(пълен текст PDF)

 

 • Класификация на конструктивните системи за етажни сгради от дървесина

Д. Иванова-Узунова

(пълен текст PDF)

 

 • Модерният страх, или как да живеем по-добре от другите и от сега ...

И. Спиридонова

(пълен текст PDF)

 

 • Селищата от затворен тип – индивидуализация или сегрегация на обитаването

И. Спиридонова

(пълен текст PDF)

 

 • Утрешният град

И. Спиридонова

(пълен текст PDF)

 

 • София – културен маршрут – 6447 крачки
  ИНИЦИАТИВА 2017

В. Иванов, В. Кашукеев

(пълен текст PDF)

 

 • Повишаване на енергийната ефективност и здравословен микроклимат чрез
  средствата на пространствената организация в жилищните територии

В. Иванов, О. Симов, С. Аспарухов

(пълен текст PDF

 

 

ВОДНО  ДЕЛО

 • Изследване на влиянието на магнетоелектричното взаимодействие върху елементарните възбуждания в ВiFeO3 наночастици

А. Апостолов, И. Апостолова

(пълен текст PDF)

 

 • Метод на функциите на грийн за 1-спин нематична мезофаза

А. Апостолов, И. Апостолова

(пълен текст PDF)

 

 

МАТЕМАТИКА  

 • Обобщение на теоремата на Рол в размерност 2

С. Стефанов

(пълен текст PDF)

 

 • Брауерови слоения в нерекурентни области

С. Стефанов

(пълен текст PDF)

 

 • Относно тегловите свойства на пространствата

М. Чобан, Е. Михайлова

(пълен текст PDF)

 

 • Вторично централно проектиране при крайни епиполарни точки 

В. Радулов

(пълен текст PDF)

 

 

ТРАНСПОРТНО  СТРОИТЕЛСТВО  

 • Модели за прогнозиране на действителната скорост на движение при автомагистрали

Д. Мартинов

(пълен текст PDF)

 

 • Вертикално натоварване на стълбовете на въжените линии при произволен брой товари в двете съседни междустълбия

В. Пачилов

(пълен текст PDF)

 

 • Диаграми на вертикалното натоварване на стълбовете на въжените линии от подвижния състав в двете съседни междустълбия 

В. Пачилов

(пълен текст PDF)

 

 • Характер на изменението на вертикалното натоварване на стълбовете на въжените линии при движение на подвижния състав

В. Пачилов

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на началния хидравличен градиент върху консолидацията на непропускливи строителни почви

A. Божинова-Хаапанен, Вл. Костов

(пълен текст PDF)

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  СТРОИТЕЛСТВОТО

 • Класически теории и съвременни тенденции за управление на организацията

М. Милачкова

(пълен текст PDF)

 

 • Съвременни подходи и методи за проектиране на отворени организационни системи

М. Милачкова

(пълен текст PDF)

 

 

ГЕОДEЗИЯ

 • Динамични методи за определяне на деформации на инженерни съоръжения в
  реално време

А. Ангелов

(пълен текст PDF)

 

 • Предварителна оценка на точността на тунелна инженерно-геодезическа мрежа

П. Пенев, А. Ангелов

(пълен текст PDF)