Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Phone book /

Prof. Dr. Eng. Borislav Marinov

Faculty of Geodesy, Department Photogrammetry and Cartography - Lecturer (retired)

Prof. Dr. Eng. Borislav Marinov
Office Room R310
E-mail dimitrovborislav@abv.bg
Marital Status married
Year Started 1983

Publications


Books


Лекции по фотограметрия и ДМ II 22-24
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Conspects


конспект по "Теория на сигналите" за 2008-2009
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Конспект по Фотограметрия и ДМ I - 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Конспект по фотограметрични технологии 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Study materials
Лекции по фотограметрия и ДМ II 15-18
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 19-21
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 25-26
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 27
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 28-31
доц. д-р инж. Борислав Маринов


Лекции по Дистанционни методи и ГИС 1-3
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Дистанционни методи и ГИС 4-6
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Анализ на изображения 1-3
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Анализ на изображения 4-6
доц. д-р инж. Борислав Маринов
Лекции по теория на сигналите 1-4
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по теория на сигналите L05-L08
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по теория на сигналите L09-L12
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Others

Master Geomatics
Магистърска програма по Геоматика - проект / доц. Борислав Маринов

Dean programme 2012
доц. д-р инж. Борислав Маринов

ОТЧЕТ на Декана на ГФ пред ОС на 17.01.2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов

ОТЧЕТ на Декана на ГФ пред ОС на 17.01.2013
Отчет/проф. д-р инж. Борислав Маринов

ОТЧЕТ на Декана на ГФ на 17.01.2013
проф. Борислав Маринов

Отчет на Декана пред ОС на ГФ с допълнения
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Information