Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Специални стоманени конструкции

Специални стоманени конструкции

Разглеждат се специфични класове стоманени конструкции, които са извън обхвата на основния курс по метални конструкции: листови конструкции, едноетажни сгради с големи отвори, конструкции на високи сгради, предварително-напрегнати конструкции и др. Анализират се основните компоненти на техните конструктивни системи и се дава най-същественото относно специфичните товари и въздействия, методите за изследване, процедурите за оразмеряване и принципите за конструиране. Студентите придобиват знания, необходими при композиране на конструктивните системи, изчисляване, оразмеряване и конструиране на елементи и възли на горните класове стоманени конструкции.

Публикации

КнигиКонспектиУчебни материали