Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Technical Mechanics / Materials

Materials

Publications
Books

Conspects


Конспект по ТМ-I
Гл.ас. д-р инж. А. ДойчеваStudy materials
Диаграми на разрезните усилия
гл. ас.д-р Албена дойчева

Лекции съпромат - II семестър (част)
Гл. ас. д-р Албена Дойчева
SELECTED TOPICS ON STRENGTH OF MATERIALS
Associate Professor Svetlana Lilkova-Markova, PhD Assistant Professor Angel Mladenski, PhD Assistant Professor Dimitrina Kindova-PetrovaCoursework ans assignments

Курсови задачи по Динамика
Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева

Курсови задачи по Теоретична механика I (Кинематика+Статика)
Доц. д-р инж. П. Павлов; Гл.ас. д-р инж. А. ДойчеваCOURSEWORK ASSIGNMENTS
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 1
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 2
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 3
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 5
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 6
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov


Coursework 8
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 9
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 10
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 11
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov

Coursework 12
Assoc.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dimitar Lolov


Examination rules


Оценка тест
гл. ас.д-р Албена Дойчева

Правила за заверка
Изисквания на катедра Техническа механика за заверка на лекции и упражнения и явяване на изпит
Others

Information


курс по AutoCAD - представяне
Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева

курс по AutoCAD - програма
Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева