Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика / Материали

Материали

Публикации
Книги


Записки по Съпротивление на материалите
Светлана Лилкова - Маркова, Димитрина КиндоваSELECTED TOPICS on Strength of Materials
Svetlana Lilkova-Markova, Dimitrina Kindova-Petrova, Angel MladenskiКонспекти


Exam_var_1_dyn_p2
Petar Pavlov

Exam_var_1_dyn_p3
Petar Pavlov

Exam_var_2_dyn_p2
Petar Pavlov

Exam_var_3_dyn_p2
Petar Pavlov

Учебни материали
Курсови задачи по Теоретична механика за студентите от специалност Управление в строителството
гл.ас.д-р инж. Димитър Лолов, проф.д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова
Диаграми на разрезните усилия
гл.ас. д-р Албена ДойчеваI курс - Равнинна редукция - тема 8
Гл. ас д-р Албена Дойчева

II курс - Общо огъване(част 2) - тема 5
Гл. ас д-р Албена Дойчева

II курс - Еластична линия - тема 6
Гл. ас д-р Албена Дойчева


Лекции съпромат - II семестър (част)
Гл. ас. д-р Албена ДойчеваОбщо огъване
Д.Миташев


SELECTED TOPICS ON STRENGTH OF MATERIALS
Associate Professor Svetlana Lilkova-Markova, PhD Assistant Professor Angel Mladenski, PhD Assistant Professor Dimitrina Kindova-PetrovaУстойчивост
Д.МиташевКурсови задачи и задания

Курсови задачи по Теоретична механика - II част (Динамика)
Доц. д-р инж. П. Павлов; Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева
Курсови задачи по Теоретична механика - I част (Кинематика+Статика)
Доц. д-р инж. П. Павлов; Гл.ас. д-р инж. А. ДойчеваКурова задача 1
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 1
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов


Курсова задача 2
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 2
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 3
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 3
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 5
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 5
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 6
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, доц..д-р Димитър Лолов


Курсова задача 7
Курсова задача 7


Курсова задача 8
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 8
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 9
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 9
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 10
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, доц..д-р Димитър Лолов
Курсова задача 12
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 12
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Помощни таблици по съпротивление на материалите
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

помощни таблици по Съпротивление на Материалите
проф.д-р. Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

COURSEWORK ASSIGNMENTS
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

COURSEWORK ASSIGNMENTS
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Courcework 1
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr.Dimitar Lolov

Coursework 1
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Courcework 2
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof.Dr. Dimitar Lolov

Coursework 2
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Courcework 3
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof.Dr. Dimitar Lolov

Coursework 3
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Courcework 5
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof.Dr. Dimitar Lolov

Coursework 5
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Courcework 6
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof.Dr. Dimitar Lolov

Coursework 6
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 7
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Courcework 8
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof.Dr. Dimitar Lolov

Coursework 8
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 9
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Courcework 10
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof.Dr. Dimitar Lolov

Courcework 11
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof.Dr. Dimitar Lolov

Coursework 10
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 11
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Courcework 12
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof.Dr. Dimitar Lolov

Coursework 12
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Strenght of Materials Tables
Prof.Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov
Правила за заверка


Оценка тест
гл. ас.д-р Албена Дойчева

ДругиИнформация


курс по AutoCAD - представяне
Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева

курс по AutoCAD - програма
Гл.ас. д-р инж. А. Дойчева