Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Mathematics / Materials

Materials

Publications


Books


Матрични изчисления (с примери от MATLAB)
Учебник с монографичен характер по теория на матриците и матрични изчисления с използване на диалоговата система MATLAB.


Conspects


Математически анализ - I част
Михаил Константинов

Study materials


Applied Mathematics
supplementary materials for the cource of Applied Mathematics, third semester, civil engineering (in English)задачи за вероятности
задачи за вероятности

задачи по анализ 2
задачи от диференциални уравнения
комбинаторика
преговор и задачи

многократни експерименти
Биномен закон на Бернули и полиномно обобщение


Производни и диференциране
дефиниция на производна, основни правила и техники за диференциране
Прави и равнини в пространството. Стереометрия
основни конструкции с вектори, прави и равнини, примери от стереометрията
Математичекси анализ (втора част)
Обикновени диференциални уравнения, векторен анализ, интеграли върху многообразия и диференциална геометрия


Coursework ans assignments
Others

zaXCkonspektMA1
Diana Stoeva

zaTSkonspektPM
Diana StoevaInformationВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!!!!
Иван ДИМИТРОВ