Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Материали

Материали

Публикации


научна дейност
актуално към 2017
Книги


Матрични изчисления (с примери от MATLAB)
Учебник с монографичен характер по теория на матриците и матрични изчисления с използване на диалоговата система MATLAB.


Конспекти


Математически анализ - I част
Михаил Константинов

Учебни материали


Applied Mathematics
third semester, civil engineering (in English)задачи за вероятности
задачи за вероятности

задачи по анализ 2
задачи от диференциални уравнения
комбинаторика
преговор и задачи

многократни експерименти
Биномен закон на Бернули и полиномно обобщение


Производни и диференциране
дефиниция на производна, основни правила и техники за диференциране
Прави и равнини в пространството. Стереометрия
основни конструкции с вектори, прави и равнини, примери от стереометрията

Курсови задачи и задания
Други

Информация