Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Фотограметрия и картография / Материали

Материали

ПубликацииSeasonality of Precipitation in the Danube River Lower Basin
Нина Николова, Станислав Василев , Валентина Ванкова
Технологична схема за създаване на DVP
проф.д-р.инж.Пл.Малджански
USE OF SATELLITE IMAGES FOR CREATION OF DIGITAL MODELS
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

СЪЗДАВАНЕ НА ЦИФРОВИ ФАСАДНИ ПЛАНОВЕ
проф.д-р.инж.Пл.Малджански
GEODESIC EDUCATION IN BULGARIA
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Automation of the planning activities in investigation planning
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Книги


Лекции по фотограметрия и ДМ II 22-24
доц. д-р инж. Борислав Маринов


Картография
към лекциите по картография

Обработка на данни за създаване на ЦМР
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Конспекти


конспект по "Теория на сигналите" за 2008-2009
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Конспект по Фотограметрия и ДМ I - 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Конспект по фотограметрични технологии 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов


Конспект по дисциплината БФЛС
проф. д-р инж.Пламен Малджански


Конспект по ОАЦИ
Конспект по дисциплината ОАЦИ

Конспект по "Цифрова фотограметрия"
проф. д-р инж.Пламен Малджански


Фотограметрия и ДМ I-конспект
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Учебни материали
Лекции по инженерна фотограметрия 1-4
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по инженерна фотограметрия 9-10
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по инженерна фотограметрия 11
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 19-21
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 25-26
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 28-31
доц. д-р инж. Борислав Маринов


Лекции по Дистанционни методи и ГИС 1-3
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Дистанционни методи и ГИС 4-6
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Анализ на изображения 1-3
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Анализ на изображения 4-6
доц. д-р инж. Борислав Маринов
Лекции по Теория на сигналите L01-L04
проф. д-р инж. Борислав Маринов
Координатни системи
Иван Георгиев, Пламен Гъбенски, Георги Гладков, Тошко Ташков, Димитър Димитров
Лекции по Теория на сигналите L05-L08
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Теория на сигналите L09-L12
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Индикадриса на Тисо по метода на Риц
Картни проекции, Упражнение 4

Дължина на дъги по паралели и меридиани
Картни проекции, Упражнение 4

Учебник-Картни проекции
проф. Т. Бандрова


Аналитична фотограметрия
проф.д-р.инж.Пл.Малджански
Фотограметрия и ДМ I
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Архитектурна фотограметрия(лекции)
проф.д-р.инж.Пл.Малджански

Курсови задачи и заданияИндикатриса на Тисо по метода на Риц
Упражнение 4/ Картни проекции

Правила за заверка

Други

Master course Geomatics - project
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Dean programme 2012
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Отчет на Декана пред ОС на ГФ с допълнения
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Формати-проект картография
Български държавен стандарт


Информация
att_16457_D
Наръчник на Дипломанта