Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Photogrammetry and Cartography / Materials

Materials

Publications


Seasonality of Precipitation in the Danube River Lower Basin
Нина Николова, Станислав Василев , Валентина Ванкова
Технологична схема за създаване на DVP
доц.д-р.инж.Пл.Малджански
USE OF SATELLITE IMAGES FOR CREATION OF DIGITAL MODELS
доц.д-р.инж.Пл.Малджански

GEODESIC EDUCATION IN BULGARIA
доц.д-р.инж.Пл.Малджански

Automation of the planning activities in investigation planning
доц.д-р.инж.Пл.Малджански


Books


Лекции по фотограметрия и ДМ II 22-24
доц. д-р инж. Борислав МариновConspects


конспект по "Теория на сигналите" за 2008-2009
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Конспект по Фотограметрия и ДМ I - 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Конспект по фотограметрични технологии 2012-2013
проф. д-р инж. Борислав Маринов
Фотограметрия и ДМ I-конспект
доц.д-р.инж.Пл.Малджански

Study materialsЛекции по фотограметрия и ДМ II 19-21
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 25-26
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по фотограметрия и ДМ II 28-31
доц. д-р инж. Борислав Маринов


Лекции по Дистанционни методи и ГИС 1-3
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Дистанционни методи и ГИС 4-6
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Анализ на изображения 1-3
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по Анализ на изображения 4-6
доц. д-р инж. Борислав Маринов
Лекции по теория на сигналите 1-4
доц. д-р инж. Борислав МариновКоординатни системи
Иван Георгиев, Пламен Гъбенски, Георги Гладков, Тошко Ташков, Димитър ДимитровЛекции по теория на сигналите L05-L08
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Лекции по теория на сигналите L09-L12
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Индикадриса на Тисо по метода на Риц
Картни проекции, Упражнение 3

Картни проекции - Учебник
проф. Т. Бандрова


Как да си направя Упражнение 6
д-р инж. Деница Савова

Аналитична фотограметрия
доц.д-р.инж.Пл.МалджанскиФотограметрия и ДМ I
доц.д-р.инж.Пл.Малджански

Архитектурна фотограметрия(лекции)
доц.д-р.инж.Пл.Малджански

Упражнения по цифрова фотограметрия
Списък с упражненията по цифрова фотограметрия


Coursework ans assignments


Индикатриса на Тисо по метода на Риц
Упражнение 3/ Картни проекции

Examination rules

Others

Master Geomatics
Магистърска програма по Геоматика - проект / доц. Борислав Маринов

Dean programme 2012
доц. д-р инж. Борислав Маринов

Отчет на Декана пред ОС на ГФ с допълнения
проф. д-р инж. Борислав Маринов

Формати-проект картография
Български държавен стандарт


Information
att_16457_D
Наръчник на Дипломанта