Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Материали

Материали

Публикации
STEEL STRUCTURES OF ARENA “SOFIA”
Стоманената конструкция на "Арена Армеец"

WIND_LOADING_ON_STADIUM_ROOFS_AN_OVERVIEW
Годишник_УАСГ_2021

COMPARISON_OF_WIND_LOAD_2
Годишник_УАСГ_2021

Split-X_CBFs
Годишник_УАСГ_2021Сеизмично поведение на многоетажни стоманени рамки с дуктилни възли
Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”Chapter_0
Дисертационна работа - Глава 0 / инж. Вътю Танев

Chapret_1.pdf
Дисертационна работа - Глава 1 / инж. Вътю Танев

Chapter_2.pdf
Дисертационна работа - Глава 2 / инж. Вътю Танев

Chapter_3.pdf
Дисертационна работа - Глава 3 / инж. Вътю Танев

Chapter_4.pdf
Дисертационна работа - Глава 4 / инж. Вътю Танев

Chapret_5_I
Дисертационна работа - Глава 5_I / инж. Вътю Танев

Chapter_5_II
Дисертационна работа Глава - 5_II / инж. Вътю Танев

Книги
Болтове и болтови съединения
корица и съдържание

Concentrically braced frames with modified braces (CBF-MB)
Book title „INNOVATIVE ANTI-SEISMIC DEVICES AND SYSTEMS“ , edited by Ioannis Vayas

Moment Resistant Conections of Steel Frames in Seismic Areas. Design and Reliability
Части от книга под редакцията на професор Мацолани, написани от българския екип в проектa RECOS

Рамки с центрично включени модифицирани диагонали (CBF-MB)
Глава 9 от книгата "Иновативни противоземетръсни устройства и системи", под общата редакция на Йоанис Вайас


Еврокод 0:Основи на проектирането на строителни конструкции.Национално приложение.
Внимание: Тук ще откриете коефициентите за съчетание за променливи въздействия. За въздействието от СНЯГ актуалните коефициенти за съчетание за Р. България да се гледат от Националното приложение към Еврокод 1, част 1-3 !!!!!

Еврокод 1, част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради. Национално приложение.
Тук ще откриете препоръчителните стойности на полезните (експлоатационни) натоварвания върху подове на сгради за различните категории помещения. За класификацията на различните помещения вижте и Националното приложение към Еврокод 0.КонспектиКонспект по метални конструкции 2013-2014
проф. д-р инж. Стефан Цачев
Synopsis Timber structures
Dr. D. Boyadzhieva


Questionary Steel and Composite Bridges 2019-2020
гл. ас. д-р инж. Стоян Иванов

Kонспект по CKM за ССС V курс
проф. Николай РангеловУчебни материалиКДКК- Столица
д-р инж. Д. Бояджиева
КДКК-Дъсчена обшивка
Васил Георгиев

КДКК-Столица
Васил Георгиев


КДКК-Главна греда
Васил Георгиев

КДКК-Колона
Васил Георгиев

Тема_1
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

КДКК - Дъсчена обшивка
Георги Радославов


КДКК - Столица
Георги Радославов

Монтажни детайли
инж. Ангел Ашиков

КДКК - Столица - Детайл
Георги РадославовКДКК - Главна греда
Георги Радославов
КДКК - Колона
Георги Радославов

Тема_18
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

Topic 25
Dr. D. Boyadzhieva
Курсови задачи и заданияДругиПример - съставена греда
д-р инж. Д. Бояджиева

Презентация-1
Ползи от строителство с дървесина. Добри практики при тяхното прилагане.

Презентация-2
Проектиране за пожарни въздействия. Настояща нормативна уредба и постановки на Еврокод. Практически примери.

Изчисления-3
Изчисляване на греди и колони от дървесина за пожарни въздействия.


Лукойл Нефтохим Бургас АД - Инсталация за .........._Main Piperack
Проектант: проф. д-р инж. Стефан Цачев

Лукойл Нефтохим Бургас АД - Инсталация за .........._Main Piperack
Проектант: проф. д-р инж. Стефан Цачев

Лукойл Нефтохим Бургас АД - Инсталация за .........._Piperack 3
Проектант: проф. д-р инж. Стефан Цачев

Снимки
д-р инж. Д. Бояджиева

Снимки
д-р инж. Д. Бояджиева

Снимки
д-р инж. Д. Бояджиева

Информация

Практика - Дървен покрив
доц. Деляна Бояджиева