Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Materials

Materials

Publications
STEEL STRUCTURES OF ARENA “SOFIA”
Стоманената конструкция на "Арена Армеец"

WIND_LOADING_ON_STADIUM_ROOFS_AN_OVERVIEW
Годишник_УАСГ_2021

COMPARISON_OF_WIND_LOAD_2
Годишник_УАСГ_2021

Split-X_CBFs
Годишник_УАСГ_2021
Автореферат на дисертация
гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева
Сеизмично поведение на многоетажни стоманени рамки с дуктилни възли
Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”

Здравков, Л. А.
Експериментално определяне на стойностите на лъкатушните сили в стоманен жп мост
Design of self-supporting dome roofs
ZDRAVKOV L. A.. T. D. Dincheva

ZDRAVKOV L. A.
Using of General Method of Standard EN 1993-1-1 to Design of Self-Supporting Cone RoofsUse of LBA-MNA methodology for determination of bearing capacity of compressed shells
Use of LBA-MNA methodology for determination of bearing capacity of compressed shells


Chapter_0
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapret_1.pdf
Дисертационна работа Глава 1

Chapter_2.pdf
Дисертационна работа Глава 2 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_3.pdf
Дисертационна работа Глава 3 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_4.pdf
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapret_5_1
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_5_II
Дисертационна работа Глава 5_II / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Books
Болтове и болтови съединения
корица и съдържание

: „Concentrically braced frames with modified braces (CBF-MB)”
title „INNOVATIVE ANTI-SEISMIC DEVICES AND SYSTEMS“ , edited by Ioannis Vayas

участие в книга, BG екип RECOS
Moment Resistant Conections of Steel Frames in Seismic Areas. Design and Reliability

Рамки с центрично включени модифицирани диагонали (CBF-MB)
Глава 9 от книгата "Иновативни противоземетръсни устройства и системи", под общата редакция на Йоанис ВайасЕврокод 1, част 1-1: Основни въздействия. Плътности собствени тегла и полезни натоварвания в сгради. Национално приложение.
Тук ще откриете препоръчителните стойности на полезните (експлоатационни) натоварвания върху подове на сгради различните категории помещения. За класификацията на различните помещения вижте и Националното приложение към Еврокод 0.ConspectsКонспект по метални конструкции 2013-2014
проф. д-р инж. Стефан Цачев
Synopsis Timber structures
Dr. D. Boyadzhieva


Questionary Steel and Composite Bridges 2019-2020
гл. ас. д-р инж. Стоян Иванов

Kонспект по CKM за ССС V курс
Kонспект по CKM за ССС V курс
Study materials

етажни сгради
Доц. д-р инж. Стефан Цачев


КДКК- Столица
д-р инж. Д. Бояджиева
КДКК-Дъсчена обшивка
Васил Георгиев

КДКК-Столица
Васил Георгиев


КДКК-Главна греда
Васил Георгиев

КДКК-Колона
Васил Георгиев

Тема_1
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

КДКК - Дъсчена обшивка
Георги Радославов


КДКК - Столица
Георги Радославов

Монтажни детайли
инж. Ангел Ашиков

КДКК - Столица - Детайл
Георги РадославовКДКК - Главна греда
Георги Радославов
КДКК - Колона
Георги Радославов

Тема_18
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

Coursework ans assignmentsOthersПример - съставена греда
д-р инж. Д. Бояджиева

Презентация-1
Дървесината като стоителен материал. Добри практики.

Презентация-2
Проектиране за пожарни въздействия. Настояща нормативна уредба и постановки на Еврокод. Практически примери.

Изчисления-3
Изчисляване на греди и колони от дървесина за пожарни въздействия.

Снимки
инж. Д. Бояджиева

Снимки
инж. Д. Бояджиева

Снимки
инж. Д. Бояджиева

Information

Практика - Дървен покрив
доц. Деляна Бояджиева