Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Steel, Timber and Plastic Structures / Materials

Materials

Publications
STEEL STRUCTURES OF ARENA “SOFIA”
Стоманената конструкция на "Арена Армеец"Сеизмично поведение на многоетажни стоманени рамки с дуктилни възли
Юбилейна научна конференция “60 години УАСГ”

Здравков, Л. А.
Експериментално определяне на стойностите на лъкатушните сили в стоманен жп мост


Design of self-supporting dome roofs
ZDRAVKOV L. A.. T. D. Dincheva

ZDRAVKOV L. A.
Using of General Method of Standard EN 1993-1-1 to Design of Self-Supporting Cone RoofsUse of LBA-MNA methodology for determination of bearing capacity of compressed shells
Use of LBA-MNA methodology for determination of bearing capacity of compressed shells
Chapter_0
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapret_1.pdf
Дисертационна работа Глава 1

Chapter_2.pdf
Дисертационна работа Глава 2 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_3.pdf
Дисертационна работа Глава 3 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_4.pdf
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapret_5_1
Дисертационна работа Глава 0 / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Chapter_5_II
Дисертационна работа Глава 5_II / Гл. Ас. Д-р Инж. Вътю Танев

Books
Болтове и болтови съединения
корица и съдържание

: „Concentrically braced frames with modified braces (CBF-MB)”
title „INNOVATIVE ANTI-SEISMIC DEVICES AND SYSTEMS“ , edited by Ioannis Vayas

участие в книга, BG екип RECOS
Moment Resistant Conections of Steel Frames in Seismic Areas. Design and Reliability

Рамки с центрично включени модифицирани диагонали (CBF-MB)
Глава 9 от книгата "Иновативни противоземетръсни устройства и системи", под общата редакция на Йоанис ВайасЕврокод 1, част 1-1: Основни въздействия. Плътности собствени тегла и полезни натоварвания в сгради. Национално приложение.
Тук ще откриете препоръчителните стойности на полезните (експлоатационни) натоварвания върху подове на сгради различните категории помещения. За класификацията на различните помещения вижте и Националното приложение към Еврокод 0.ConspectsКонспект по метални конструкции 2013-2014
проф. д-р инж. Стефан Цачев
Synopsis Timber structures
Dr. D. Boyadzhieva


Questionary Steel and Composite Bridges 2019-2020
гл. ас. д-р инж. Стоян ИвановKонспект по CKM за ССС V курс
Kонспект по CKM за ССС V курс


Study materials

етажни сгради
Доц. д-р инж. Стефан ЦачевКДКК- Столица
д-р инж. Д. Бояджиева
КДКК-Дъсчена обшивка
Васил Георгиев

КДКК-Столица
Васил Георгиев


КДКК-Главна греда
Васил Георгиев

КДКК-Колона
Васил Георгиев
Тема_1
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

КДКК - Дъсчена обшивка
Георги Радославов


КДКК - Столица
Георги Радославов


Монтажни детайли
инж. Ангел Ашиков

КДКК - Столица - Детайл
Георги Радославов

Регламент за изпит по СК за ТС
процедура за провеждане на изпит по СК за ТСКДКК - Главна греда
Георги Радославов
КДКК - Колона
Георги Радославов

Тема_18
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

Coursework ans assignmentsOthersПример - съставена греда
д-р инж. Д. Бояджиева

Презентация-1
Дървесината като стоителен материал. Добри практики.

Презентация-2
Проектиране за пожарни въздействия. Настояща нормативна уредба и постановки на Еврокод. Практически примери.

Изчисления-3
Изчисляване на греди и колони от дървесина за пожарни въздействия.

Снимки
инж. Д. Бояджиева

Снимки
инж. Д. Бояджиева

Снимки
инж. Д. Бояджиева

Information
Резултати от тест по ПСКСВ 25.04.2023
текущи оценки по ПСКСВ

Резултати от тест по ПСКСВ 25.04.2023
текущи оценки по ПСКСВ

Практика - Дървен покрив
доц. Деляна Бояджиева